Wednesday, 25 April 2012

Nama-nama Al-Quran

# Daripada abu Hurairah r.a berkata : aku mendengar rasulullah s.a.w. bersabda:

 "Bacalah Al-Quran sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafa'at kepada pembacanya".
(Hadith Riwayat &Muslim)


*Al-Quran merupakan Kalam Allah yang mengandungi ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibrail untuk disampaikan kepada semua manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung yang telah mendapat jaminan daripada Allah SWT akan kekal terpelihara.

*Terdapat lebih daripada 10 nama Al-Quran dirakamkan oleh Allah dalam kitabNya. Nama-nama itu menepati ciri-ciri dan kriteria Al-Quran itu sendiri.

1. Al-kitab - kitab
2. Al-Huda - petunjuk
3. Al-Furqan - pembeda
4. Ar-Rahmah - rahmat
5. An-Nurr - cahaya
6. Ar-Ruuh - roh
7. Asy-Syifaa' - penawar
8. Al-Haq - kebenaran
9. Al-Bayan - keterangan
10. Al-Mau'izhah - pengajaran
11. Adz-dzkir - pemberi peringatan
12. Al-Busyraa - berita gembira

# Daripada Aisyah r.a telah berkata : sabda Rasulullah s.a.w. bersabda:

"orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya ia mendapat dua pahala".
(Hadis riwayat bukhari & Muslim)


No comments: